Piwik PRO and European Union funds

Piwik PRO LLC is implementing a project co-financed by European Union Funds as part of the “Brands of the Polish Economy” program.

The goal of the project is to promote Piwik PRO’s brand and products in foreign markets, including the United States, United Arab Emirates, Czech Republic, the Netherlands, Germany and Portugal. The company is using the funds to expand its presence on these markets through participation in industry events and trade missions.

Total project value: 515 300,00 PLN
Co-financing of the project from the EU: 386 475,00 PLN
Project end date: Dec 12th, 2021

Piwik PRO SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu “Marki Polskiej Gospodarki”.

Celem projektu jest promocja marki i produktów Piwik PRO na rynkach zagranicznych oraz, poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych, zwiększenie eksportu na rynki Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Czech, Holandii, Niemiec i Portugalii.

Całkowita wartość projektu: 515 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 386 475,00 PLN
Termin zakończenia projektu: 31.12.2021